+34 931 700 052 info@efficpool.com

DISSENY DE L'EQUIP EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS I REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

El sistema de control monitoritzat , centralitza tota la parametrització dels valors de la piscina, de manera que ens informa de l’eficiència i l’eficàcia del sistema en temps real. L’accés al sistema de gestió es pot realitzar a través de qualsevol connexió a internet i permet consultar en temps real els valors de recirculació i qualitat de l’aigua, així com els gràfics i els històrics, alarmes o bé l’eficiència”

El gestor de la instal·lació disposa d’accés via internet al sistema que detalla els paràmetres importants de qualitat de l’aigua, per saber en tot moment l’estat de la piscina en temps real, també pot consultar a l’històric registres i gràfiques.

El responsable de manteniment a banda de la connexió directa, també disposa d’accés web per consultar la l’estat i gestionar les alarmes.

ffas 1
qwe

Programa de control

El disseny de l’aplicació web s’integra en la targeta microSD de la pròpia pantalla . Alhora, treballa com a servidor Web i permet la connexió amb ella des de la LAN de les instal·lacions simplement obrint l’explorador d’internet i introduint la direcció IP del servidor web. Possibilitat com a opció de connexió Wifi al quadre elèctric de control de piscina per a la monitorització o control de l’aplicació des d’un dispositiu amb Wifi. S’inclou llicència d’accés al servidor web per a fins 20 pàgines i 50 registres.

El filtres estan construïts d’acer (reciclable) i revestits interiorment amb una capa de 200 micres de gruix de resina epoxi de qualitat alimentària i tenen 10 anys de garantia.

yii
rt