+34 931 700 052 info@efficpool.com
gh

qwe 1

El nou sistema de filtració/depuració efficpool  es basa en les propietats d’un medi filtrant regeneratiu junt amb un control integral del sistema. El filtre efficpool presenta molts avantatges amb comparació als sistemes de filtració amb sílex / vidre convencionals.

%

Reducció en consum elèctric

%

Reducció en consum d'aigua

%

Estalvi producte químic

%

Retenció de partícules de fins 1 micra

Retoque Maquina Eficpool 02 2022 1

Principals avantatges:

Reducció de cloramines a la piscina.

Reducció de consum d’aigua nova.

Reducció del temps de manteniment als filtres.